Przyszłość produkcji suplementów diety w unii europejskiej.